Fête de la musique 2017 (Fotos A. Enders, JP Reitz)

Dëst Joër hu mer rëm d'Gelegenheet genotzt fir um Dag vun der fête de la musique eng Promenade musicale duerch Klierf ze organiséiren. Vum Schlass erof an d'Fousgängerzone, erof bei de Buur dan erop op d'Maartplaaz op de Kiosk bis an de Schoulhaff an als Oofschloss an d'Kiirch. Duerno hun d'Jazzgruppen, d'Choir Factory an d'Bigband den Oofschloss um Kiosk gemaach.